Hosting

Samodzielność i zaradność osobista

Terapia zajęciowa w pracowni gospodarstwa domowego

Chociaż rdzeniem terapii w pracowni są zajęcia kulinarne i nauka wykonywania prac domowych, takich jak pranie, prasowanie, sprzątnie, przygotowywanie prostych posików to w rzeczywistości uczestnicy nabywają tu umiejętności w znacznie szerszym zakresie - począwszy od samoobsługi i dbania o higienę, poprzez podtrzymywanie umiejętności pisania i czytania, trening liczenia a skończywszy na nauce planowania i organizacji pracy całej grupy.

© 2004-2022 Stowarzyszenie na tak, Warsztat terapii zajęciowej Krzemień