Hosting

O nas


W pracowniach Warsztatu Terapii Zajęciowej „Krzemień” od wielu lat spotyka się grupa 35 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. I choć przez ten czas  przybyło tylko kilku nowych uczestników, wzajemne relacje nie popadły w rutynę. Głównym założeniem pracy jest indywidualne podejście do każdej osoby i uruchamianie drzemiącego w niej  potencjału.  Na dobór wykonywanego w Krzemieniu zajęcia, najistotniejszy wpływ mają posiadane przez uczestnika zdolności, a nie ograniczenia. Dlatego dla jednych uczestników największą szansą na osiąganie sukcesów jest nabywanie umiejętności zawodowych wymagających precyzji, a dla innych  rozwój artystyczny, w którym oprócz talentu potrzeba jeszcze odrobiny wyobraźni i niekonwencjonalnych pomysłów.

 Praca terapeutyczna w „Krzemieniu” koncentruje się przede wszystkim wokół wspierania w samodzielności i niezależności ludzi z niepełnosprawnością intelektualną. Tutaj doświadczają dorosłości, dowiadują się, że mogą być aktywni w różnych sferach życia i kreować własną rzeczywistość. Zachęcamy ich do uczestniczenia w życiu społecznym, towarzyszymy w nowych, jeszcze budzących lęk sytuacjach. Konsekwentnie nie wyręczamy lecz podążamy za osobą, gotowi odpowiadać na pytania, które stawia sobie sama. 
Wielu uczestników nazywa Krzemień „swoim miejscem pracy”. Miejscem, w którym liczy się odpowiedzialność, uznanie w oczach innych, możliwość podejmowania niezależnych decyzji. no i w końcu zapłata, w postaci treningu ekonomicznego, za wykonaną pracę. Po prostu normalne i zwyczajne życie …. praca, dom, znajomi.

© 2004-2023 Stowarzyszenie na tak, Warsztat terapii zajęciowej Krzemień